Keratan Akhbar

Harian Metro

Focus Malaysia

Keratan Akhbar: Harian Metro
Tarikh: 30 June 2008

Focus Malaysia

Keratan Akhbar: Harian Metro
Tarikh: 20 September 2008

Focus Malaysia

Keratan Akhbar: Harian Metro
Tarikh: 17 November 2008

Kosmo

Focus Malaysia

Keratan Akhbar: Kosmo
Tarikh: 8 November 2008