Keratan Akhbar

Harian Metro

Focus Malaysia

Keratan Akhbar: Harian Metro
Tarikh: 15 Jun 2009

Focus Malaysia

Keratan Akhbar: Harian Metro
Tarikh: 26 Jun 2009

Focus Malaysia

Keratan Akhbar: Harian Metro
Tarikh: 04 Julai 2009

Focus Malaysia

Keratan Akhbar: Harian Metro
Tarikh: 29 Ogos 2009

New Straits Times

Focus Malaysia

Keratan Akhbar: New Straits Times
Tarikh: 18 Julai 2009

Focus Malaysia

Keratan Akhbar: New Straits Times
Tarikh: 09 Julai 2009